Kam směřujeme

Budujeme partnerství, ne pouze jednorázový úspěch. Dlouhodobě chceme být vyhledávaným partnerem ze strany zákazníků z řad státní správy a samosprávy. A víme, jaká je správná cesta – je to odbornost, spolehlivost, vstřícnost a důvěryhodnost.

Kdy využít našich služeb

  • Chybí vám zkušenosti s řešením problematiky?

  • Nemáte vyčleněny potřebné vlastní kapacity?

  • Neumíte zajistit vysoké nasazení u vlastních osob?

  • Nejste ochotni sami nést riziko neúspěchu?

  • Chybí vám schopnost projektové práce?

Naše zkušenosti

Consulting – 20 let
Studie proveditelnosti – 17 let
Projektový management – 16 let
Dotační management – 12 let

Projekty. Synonymum pro realizaci vlastních nápadů, převedení myšlenky do praxe, změnu, úspěch.

Pokrýváme celý životní cyklus vašeho projektu – od vzniku myšlenky, záměru přes jeho přesnou definici, vyhodnocení smysluplnosti a podmínek realizace, vlastní realizaci i následnou udržitelnost. Nic nepodceníme. Víme, co je skutečně důležité, na co se zaměřit, kam směrovat pozornost a úsilí, kde jsou možná rizika přípravy i realizace.
Práce na projektech nás baví. Dobré výsledky dělají přátele. Skvělé výsledky dělají skvělé přátele.

Projektové záměry

Jasná a srozumitelná definice nápadu, pomoc s „dopracováním – dotažením“ do finální podoby

Studie proveditelnosti

Návrh variant řešení, výběr nejvhodnější varianty, zodpovězení otázky, zda je reálné záměr realizovat

Nasazení konzultantů do provozní fáze

Na nutnou dobu nasadíme zkušeného konzultanta pro odvedení požadované práce a splnění úkolů

Dotační management

Nalezení dotačního titulu, zpracování žádosti o dotaci, komunikace s poskytovatelem dotace

Projektový management

Zajištění zkušeného vedoucího projektu – projekťáka „praktika“, který projekt úspěšně dotáhne do cíle

Technický dozor investora

Dozor nad věcným obsahem dodávky, harmonogramem, rozpočtem. Podpora při jednáních s dodavatelem a subdodavateli