Investiční dotace na posílení infrastruktury základních škol IROP 2021-2027

Investiční dotace na vybavení učeben pro základní školy z IROP 2021-2027, podporovány budou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, budování vnitřní konektivity škol, venkovní a vnitřní sportoviště (tělocvičny, sportovní hřiště) a další.

Výzva 92 IROP: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

V tuto chvíli realizujeme dotační management a výběrová řízení našich úspěšných projektů.

Výzva 92 IROP – investiční dotace na vybavení učeben pro základní školy z IROP, podporovány budou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích jazyků, odborných učeben technických a řemeslných oborů, přírodních věd, nákup vybavení pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi a další.

Výzva číslo 46, 47 IROP: Infrastruktura základních škol

Investiční dotace na vybavení učeben pro základní školy z IROP, podporovány budou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích jazyků, odborných učeben technických a řemeslných oborů, přírodních věd, nákup vybavení pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi a další.