Dotační management

V tuto chvíli již víte, že váš záměr je realizovatelný a jaké jsou s jeho realizací a případně s následným provozem spojeny finanční náklady. Jednou z možností financování, resp. spolufinancování, je najít vhodný dotační titul a pokusit se jej využít.

Náš přínos:
  • Máme stoprocentní úspěšnost získání dotačních prostředků u programů OP LZZ a IOP

  • Vysoká úspěšnost (nad 90 %) získání dotačních prostředků u programů ROP a dalších

Jak postupujeme:
  • Pokusíme se najít vhodný dotační titul

  • Zpracujeme žádost o dotaci a to včetně povinných příloh

  • Budeme komunikovat s poskytovatelem dotace v případě jeho dotazů

  • Zajistíme pro vás zpracování monitorovacích zpráv

Statistika

Zkušenosti od roku: 2009
Počet projektů: 30+
Délka realizace: dle typu služby