Provozní a obchodní modely

Jste v situaci, kdy budete svým zákazníkům (veřejnost, obce, příspěvkové organizace, jiné subjekty) poskytovat služby (např. aplikaci, úložiště, přístup k internetu atd.). Musíte mít samozřejmě jasno, jak bude vlastní provoz vypadat.
Připravíme vám provozní a obchodní model. Provozní model je detailním dokumentem, který jasně popisuje způsob a podmínky poskytování služeb a možnost pořízení služeb zákazníkem. Model strukturovaně popisuje nabízené služby (katalog služeb), technické možnosti zpřístupnění katalogu, jeho iniciální naplnění a jeho aktualizaci během provozu. Model dále řeší řízení kvality poskytovaných služeb. Dále definuje jednotlivé skupiny zákazníků a navrhuje způsob zavedení smluvního vztahu mezi zákazníky a poskytovatelem služby. Součástí provozního modelu může být i návrh dalšího rozvoje v oblasti poskytovaných služeb.
Obchodní model řeší např. smluvní zajištěním plnění podmínek, klíčovou částí modelu je návrh cenové politiky, billingu (účtování služeb) a marketingového zajištění projektu.

Náš přínos:
  • Zpracování provozního a obchodního modelu „na klíč“, tj. vytěžujeme vás z pohledu vašich požadavků, návrh je na nás

  • Schopnost přesně vystihnout, které oblasti modelu jsou pro váš záměr klíčové

Jak postupujeme:
  • Máme vlastní „maximální“ strukturu modelu, tu aplikujeme na váš konkrétní projekt

Výstupem je detailní technický dokument, obsahující obecně platné zásady pro řízení služeb, s jasným přizpůsobením pro konkrétní projekt. Existence tohoto dokumentu a schválení jeho obsahu (navržených principů) je základním východiskem pro následnou tvorbu obchodního modelu.

Statistika

Zkušenosti od roku: 2013
Počet projektů: 2
Délka realizace: cca 3 – 6 měsíců