Studie proveditelnosti

Váš nápad je zanesen do správně strukturované formy Projektového záměru, zbývá „pouze“ prověřit varianty řešení, požadavky na technické, organizační, personální a finanční podmínky akce a vyhodnotit smysluplnost realizace záměru. Pomůžeme vám – zpracujeme vám kvalitní Studii proveditelnosti.

Náš přínos:
  • Dlouhodobé zkušenosti s realizací komplexních a odborných Studií proveditelnosti

Jak postupujeme:
  • Navrhneme možné technické a organizační varianty řešení

  • Vybereme nejvhodnější variantu

  • Najdeme potenciální rizika a navrhneme způsoby minimalizace jejich vzniku

  • Odpovíme na otázku zda, je reálné a smysluplné projektový záměr realizovat

  • Připravíme odpovídající harmonogram

  • Navrhneme požadavky na personální zabezpečení realizace

  • Stanovíme investiční a provozní náklady

  • Připravíme CBA

  • Klíčová zjištění zaneseme do jasného manažerského shrnutí

Výstupem je Studie proveditelnosti (dokument), na základě které se můžete kvalifikovaně rozhodnout, zda projekt budete za daných podmínek realizovat.

Statistika

Zkušenosti od roku: 2004
Počet projektů: 50+
Délka realizace: cca 2 - 4 měsíce