Technický dozor investora

Jste v procesu realizace projektu. Nejste zrovna přesvědčeni, že pro realizaci projektu děláte po stránce řízení maximum? Chcete si být jistější při jednání s dodavatelem? Máte pochybnosti o kvalitě dodávky, případně o schopnostech dodavatele? Nebo „jen“ realizujete rozsáhlý a složitý projekt?
Pomůžeme vám a to v roli Technického dozoru investora. Doplníme projektový tým a zapojíme se do projektu z pozice „kontroly“. V případě, že máte schopného a férového dodavatele, naše zapojení do projektu uvítá – jdete přece společně stejným směrem a za stejným cílem.

Náš přínos:
  • Na základě konkrétní situace navrhneme smysluplný rozsah zapojení role Technického dozoru investora

  • V souladu se smlouvou o dílo, kterou máte uzavřenou s vaším dodavatelem, pohlídáme, aby vlastní plnění proběhlo věcně podle zadání, ve stanoveném čase a v daném rozpočtu

  • Z dodavatele dostaneme maximum

Jak postupujeme:
  • Hlídáme věcný obsah dodávky, harmonogram, rozpočet

  • Podpoříme vás nebo přímo zastoupíme při složitých jednáních s dodavatelem, subdodavateli, třetími stranami

  • Monitorujeme potenciální rizika realizace

  • A především – aktivně komunikujeme s dodavatelem a s vámi

Dílčím výstupem služby jsou např. upozornění, návrhy, reporty, především ale forma realizace projektu, která směřuje k dosažení stanovených cílů.

Statistika

Zkušenosti od roku: 2011
Počet projektů: 5+
Délka realizace: cca 0.25 - 2 roky