Výzva 92 IROP: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

V tuto chvíli realizujeme dotační management a výběrová řízení našich úspěšných projektů.

Výzva 92 IROP – investiční dotace na vybavení učeben pro základní školy z IROP, podporovány budou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích jazyků, odborných učeben technických a řemeslných oborů, přírodních věd, nákup vybavení pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi a další.