Zpracování studie proveditelnosti modernizace informačních systémů a infrastruktury Statutárního města Plzně

Správa informačních technologií města Plzně
2017

Provedení analýzy současného stavu informačních systémů a aplikací pro podporu hlavních a vedlejších činností organizace

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
2017

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projekt zavedení ekonomického IS do organizace Správa nemovitostí Hradec Králové

Správa nemovitostí Hradec Králové
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projekt modernizace a zvýšení dostupnosti IS města Hlinska

Město Hlinsko
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projekt Dodávka nového IS se službami pro zaměstnance a občany

Klaudiánova nemocnice
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projektový záměr Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Zlínský kraj
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 19. výzvy IROP pro projekt Pořízení specializované techniky pro ZZS Plzeňského kraje

Plzeňský kraj
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 19. výzvy IROP pro projekt Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro jednotku SDH Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí
2016

Konzultační služby v oblasti telematiky a bezpečnosti provozu (přípravná fáze) – vytvoření studie proveditelnosti, zpracování provozního modelu

Údržba silnic Karlovarského kraje
2016

Technický dozor investora projektu Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví v rámci rozvoje eGovernmentu Libereckého kraje

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2015

Poradenství při administraci dotace projektu Snížení energetické náročnosti budovy Městského zdravotního střediska Holýšov

Město Holýšov
2015

Administrace veřejné zakázky na zpracování Projektové dokumentace rekonstrukce budovy základní školy Chotíkov

Obec Chotíkov
2015