Stanovení technických parametrů a opatření pro DTM krajů v rámci projektu DTM ČR (specifikace technického standardu)

Ministerstvo průmyslu a obchodu
2019

Zpracování zadávacích podmínek projektu Geoportál dopravní infrastruktury a digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj
2019

Zpracování koncepce městského kamerového dohledového systému města Chebu (priority, architektura řešení, provozní zajištění, rozvoj)

Město Cheb
2019

Realizace technického dozoru investora v rámci implementace nemocničního informačního systému

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2019

Zpracování zadávacích podmínek projektu Nemocniční informační systém pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

Nemocnice Litoměřice, a.s.
2018

Zpracování studie problematiky zálohování a odkládání digitálních dat pro Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv
2018

Technický dozor implementace ekonomického a agendového informačního systému v rámci Městského úřadu Tachov

Město Tachov
2018

Zpracování studie proveditelnosti modernizace informačních systémů a infrastruktury Statutárního města Plzně

Správa informačních technologií města Plzně
2017

Provedení analýzy současného stavu informačních systémů a aplikací pro podporu hlavních a vedlejších činností organizace

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
2017

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projekt zavedení ekonomického IS do organizace Správa nemovitostí Hradec Králové

Správa nemovitostí Hradec Králové
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projekt modernizace a zvýšení dostupnosti IS města Hlinska

Město Hlinsko
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projekt Dodávka nového IS se službami pro zaměstnance a občany

Klaudiánova nemocnice
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 28. výzvy IROP pro projektový záměr Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Zlínský kraj
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 19. výzvy IROP pro projekt Pořízení specializované techniky pro ZZS Plzeňského kraje

Plzeňský kraj
2016

Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci do 19. výzvy IROP pro projekt Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro jednotku SDH Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí
2016

Konzultační služby v oblasti telematiky a bezpečnosti provozu (přípravná fáze) – vytvoření studie proveditelnosti, zpracování provozního modelu

Údržba silnic Karlovarského kraje
2016

Technický dozor investora projektu Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví v rámci rozvoje eGovernmentu Libereckého kraje

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2015

Poradenství při administraci dotace projektu Snížení energetické náročnosti budovy Městského zdravotního střediska Holýšov

Město Holýšov
2015