Služby přehledně a podrobně

Naše služby pokrývají celý životní cyklus projektu od zpracování záměru přes realizaci projektu a dobu udržitelnosti (tedy provozní fázi). V každé chvíli a v každé situaci můžeme být u vás a s vámi. Mimo pokrytí zmíněného životního cyklu nabízíme i další odborné služby – seznamte se s naší nabídkou.

naše služby v číslech

Počet aktuálních projektů

Spokojených zákazníků

Úspěšných realizací

S čím vám pomůžeme?

Dekorativní fotka k Projektové záměry

Projektové záměry

Máte skvělý nápad a chcete jej co nejdříve realizovat nebo alespoň předložit k posouzení, zda může být ve vaší organizaci realizován? Je nutné tento nápad dát na papír, a to nejlépe tak, aby i ostatní správně a rychle pochopili myšlenku a možný přínos. Ze zkušenosti víme, že někdy to není právě snadné a výjimečné nápady mohou zapadnout hned na začátku díky jejich nepochopení.

dekorativní obrazek k Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Váš nápad je již zanesen do správně strukturované formy projektového záměru, zbývá „pouze“ prověřit varianty realizace, požadavky na architekturu technického řešení, organizační, personální a finanční podmínky akce a vyhodnotit smysluplnost realizace vašeho záměru. I s tímto vám pomůžeme – připravíme kvalitní studii proveditelnosti.

dekorativní fotka k Dotační management

Dotační management

V tuto chvíli již víte, že váš záměr je realizovatelný a jaké jsou předpokládané finanční náklady spojené s realizací a následným provozem. Jednou z možností financování, resp. spolufinancování, je najít vhodný dotační titul a pokusit se jej využít. Zpracujeme a podáme žádost o podporu a zajistíme dotační management po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.

dekorativní obrazek k Zadávací podmínky

Zadávací podmínky

Připravíme kompletní zadávací podmínky – technickou specifikaci, zadávací dokumentaci, kvalifikační předpoklady, návrh způsobu hodnocení nabídek, návrhy příslušných smluv (kupní, o dílo, provozní, o rozvoji), cenové tabulky pro podání nabídky, informace o způsobu zadávací veřejné zakázky. Vše vysvětlíme a případně také zapracujeme vaše požadavky.

dekorativní obrazek k Projektový management

Projektový management

Začíná hlavní aktivita „oživení vašeho projektového záměru“ – implementační fáze. Je to přece tak snadné – každý projekt má dodavatele, podepsanou smlouvu, projektový tým a zdánlivě spoustu času na realizaci. Přesto ne všechny projekty končí úspěšně. Zkusme to společně – dodáme zkušeného vedoucího projektu. Váš projekt bude mít to štěstí, že jej povede praktik, který projekt úspěšně dotáhne k cíli.

dekorativní obrazek k Technický dozor

Technický dozor

Nejste zrovna přesvědčeni, že pro realizaci projektu děláte po stránce řízení maximum? Chcete si být jistější při jednání s dodavatelem? Máte pochybnosti o kvalitě dodávky, případně o schopnostech dodavatele? Nebo „jen“ realizujete rozsáhlý a složitý projekt? Pomůžeme vám, a to v roli technického dozoru – doplníme projektový tým a zapojíme se do projektu z pozice kontroly.

obrazek k Informační strategie

Informační strategie

Vyslechneme vaše přání, nápady a priority (vedoucí odborů, radní, členy IT komise, informatiky), předneseme naše náměty ze všech oblastí řešení IT (infrastruktura, technologie, aplikace, vzdělávání atd.).  Společně stanovíme vizi provozování a rozvoje ICT organizace, cíle a priority. Vše navážeme na legislativu a související strategické a koncepční materiály a připravíme konkrétní opatření a akční plán. Strategii odprezentujeme a obhájíme u vedení vašeho úřadu.

Obrazek k Metropolitní sítě

Metropolitní sítě

Připravíme koncepci vzniku, provozu a rozvoje metropolitní sítě. Identifikujeme požadavky zadavatele, zájmové body a ověříme stávající optické trasy veřejnoprávních i soukromých subjektů na území vašeho města. Provedeme přehlednou vizualizaci v GIS nástroji, připravíme konceptuální schéma plánované metropolitní sítě a navrhneme její rámcovou architekturu. Schéma doplníme o základní technologické požadavky, předpokládané náklady a harmonogram realizace.

Další služby

Analýza stavu ICT v organizaci Katalog ICT služeb úřadu
Návrhy portálových řešení Návrhy migrace dat z/do nových IS
Koncepce městského kamerového systému Architektura dopravní telematiky

“Vytváříme partnerství, ne pouze jednorázový úspěch. Dlouhodobě chceme být vyhledávaným partnerem ze strany zákazníků z řad státní správy a samosprávy. Víme, jaká je správná cesta – je to odbornost, spolehlivost, vstřícnost a důvěryhodnost..”