Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

 

Co se připravuje

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a Mapování technické infrastruktury. Plánovaná alokace výzvy je cca 2.000.000.000 Kč, mezi oprávněné žadatele patří vyšší územně samosprávné celky (tj. kraje).

Co vás čeká

Jste zodpovědní za přípravu nebo koordinaci projektu  digitální technické mapy (DTM) kraje?Nemáte potřebné kapacity nebo nechcete přípravné práce řešit vlastním silami? Jste seznámeni s architekturou DTM ČR?Nevíte jaká data v rámci DTM kraje pořizovat? Nebaví vás psát a připravovat studii proveditelnosti?Máte již jasno, jak pořízení nebo rozvoj DTM kraje  správně rozdělit na veřejné zakázky?Víte, jakým způsobem zajistit provoz a rozvoj DTM kraje?

V čem vám pomůžeme

Stanovení rozsahu pořizovaných dat o základní prostorové situaci kraje pro potřeby DTM kraje. Zpracování studie proveditelnosti (včetně návrhu technického řešení) Zajištění souhlasného stanoviska OHA MVČR Zpracování kompletních zadávacích podmínek. Projektový management v době implementace. Technický dozor nad zhotovitelem. Odborné konzultační služby k projektu. Dotační management v době udržitelnosti.

Jak bude vypadat spolupráce

Seznámíme vás s problematikou a aktuálním stavem projektu DTM ČR. Společně navrhneme vizi a priority v oblasti vybudování nebo rozvoje DTM kraje. Ověříme a stanovíme rozsah pořizovaných dat o základní prostorové situaci kraje pro potřeby DTM Připravíme návrh odpovídajícího řešení, skladbu veřejných zakázek a dokumentaci pro získání dotace. Navrhneme a popíšeme způsob zajištění provozu a dalšího rozvoje DTM. Podle dalších požadavků a potřeb zajistíme vše od dotačního managementu až po úspěšnou implementaci.

Kontaktní osoba

Tomáš Marek, konzultant
e-mail: tomas.marek (@) mlstrategy.cz
mobil: (+420) 739 499 417