Výzva č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

MMR vyhlásilo 20. dubna 2016 průběžnou výzvu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra s vazbou na nově pořízený nebo modernizovaný informační systém).
 • Informační systémy v souvislosti s centry sdílených služeb.
 • Elektronizace podpůrných procesů.

V čem Vám můžeme pomoci

Nabízíme profesionální služby pro organizace z řad státní správy a územní samosprávy a to s cílem být odborným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem.

Specializujeme se především na zpracování odborných studií a analýz (např. studií proveditelnosti), dotační management, řízení a koordinaci investičních projektů, přípravu a administraci výběrových řízení.  

Projekty realizujeme kompletně „na klíč“ nebo jsme schopni zajistit jen dílčí služby:

 • Monitorování příležitostí a nových výzev
 • Konzultace a zpracování projektového záměru, věcné náplně projektu
 • Zpracování studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy žádosti o dotaci
 • Zpracování kompletní žádostí o dotaci včetně povinných příloh
 • Tvorba kompletní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy, administrace celého výběrového řízení
 • Dotační management při realizaci projektu – kompletní zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu, hlášení o pokroku
 • Zpracování zpráv při udržitelnosti projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu trvání projektu, hlídání důležitých termínů

Reference našeho týmu

Specializujeme se na IROP – v minulém programovacím období jsme se soustředili na projekty financované z IOP (Integrovaný operační program) a ROP (Regionální operační program), nyní se tyto dva operační programy sloučily v IROP. Naši konzultanti realizovali nebo se podíleli na realizaci více než stovky úspěšných projektů pro zákazníky ve veřejné správě. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotaci (ROP, IOP, OP LZZ), studií proveditelnosti, tvorbu zadávacích dokumentací a administraci výběrových řízení, dotační management v průběhu realizace projektu a tvorbu dalších studií a analýz.

Konkrétní seznam referencí Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat.