Od 18.12.2015 je zpřístupněna výzva číslo 19 z IROP. Výzva je zaměřena na techniku pro integrovaný záchranný systém. Datum podání žádostí je možné do 20.12.2017.
Kompletní znění výzvay je dostupné na webu:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system

ML Strategy nabízí zpracování projektové žádosti v profesionální kvalitě a to včetně všech povinných příloh (např. Studie proveditelnosti).