Od 24.2.2016 je zpřístupněna výzva číslo 23 z IROP. Výzva je zaměřena na Specifické informační a komunikační systémy a infrastrukturu. Výzva je určena pro státní správu, podání žádostí je možné do 31.12.2017.

Kompletní znění výzvy je dostupné na webu:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu

Předpokládáme, že podle harmonogramu výzev bude obdobná výzva otevřena i pro obce a kraje a to jako výzva číslo 28 IROP.ML Strategy nabízí zpracování projektové žádosti v profesionální kvalitě a to včetně všech povinných příloh (např. Studie proveditelnosti).