Dne 11. března 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. výzvu „Knihovny“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podání žádostí je možné do 31.12.2017.

Kompletní znění výzvy je dostupné na webu:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny